برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت کارت های الکترونیکی یدکی جهت دستگاه تنظیم گشتاور مربوطه به op70 خط تریمری ایران خودروگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
مقدمی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: ایران خودرو

خروجی طرح: 

طراحی و ساخت کارت های یدکی برای دستگاه و ارائه نقشه های فنی تهیه شده به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به اینکه کارت های الکترونیکی مورد استفاده در دستگاه تنظیم گشتاور مربوط به op70 خط تریمری دارای یدکی نبودند، بنابراین هر لحظه احتمال معیوب شدن کارت ها و در نتیجه از کار افتادن خط وجود داشت.
در این پروژه ابتدا نقشه 3 نوع کارت که نیاز به یدکی داشتند، تهیه گردید و سپس در 2 مورد کارت ها عینا با طراحی قبلی ساخته شدند و در یک مورد طراحی جدید صورت گرفت و کارت یدکی ساخته شد. همه کارت های ساخته شده در دستگاه تنظیم گشتاور آزمایش شدند و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شد. در ضمن تمام نقشه های تهیه شده از کارت ها و طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):