برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه نقشه عمومی شهر قرچکگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: GIS

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1386

کارفرما: شهرداری قرچک

خروجی طرح: 

نقشه راهنمای شهر قرچک تهیه و به کارفرما ارائه شد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف طرح تهیه نقشه راهنمای شهر قرچک است.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
مرحله اول: تهیه نقشه های پایه که از نقشه های موجود در مقیاس
1.25000 سازمان نقشه برداری و بعضی نقشه های مرکز آمار ایران
مرحله دوم: پیاده سازی نقشه های موجود در محیط نرم افزار اتوکد و پلی گن بندی
مرحله سوم: استفاده از فایل تهیه شده در محیط اتوکد و استفاده آن در محیط نرم افزار گرافیکی کورل دراو
مرحله چهارم: رفع کمبود داده های اطلاعاتی و تطبیق نقشه موجود با وضع موجود شهری توسط عملیات میدانی، برداشت اسامی نقاط خیابان ها، کوچه های داخل و خارج از شهر، تهیه عکس از جاذبه های شهری شهر قرچک و تهیه گزارش از موقعیت، قدمت و آب و هوای شهر جهت درج در نقشه راهنمای شهری کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):