برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی گیاه انگلی «سس» در باغ های انار و مبارزه با آنگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
صانعی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذرماه 1369

کارفرما: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

گیاه «سس» از جنس «Cuscuta» و یکی از گیاهان انگلی گلدار است که فاقد برگ، کلروفیل و سیستم ریشه بوده فقط دارای ساقه باریک پیچنده بندبند می باشد که در محل هر بند یک فلس (Scale) وجود دارد.
طبق بررسی های به عمل آمده، این گیاه سطح وسیعی از باغ های انار استان های تهران و مرکزی را آلوده کرده است و باغداران غالبا هنگامی متوجه این آفت می شوند که درختان به شدت آلوده شده و عملا نجات آن ها غیرممکن است. با توجه به اهمیت اقتصادی میوه انار، طرح فوق برای بررسی دقیق، روی بیولوژی گیاه انگل و راه های جلوگیری از خسارات آن به اجرا درآمد. پس از انجام چندین آزمایش و بررسی و تجزیه و تحلیل آماری راه هایی به منظور کنترل هرچه موثرتر این انگل مشخص و پیشنهاد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):