برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد ژئوالکتریک جهت بررسی نفوذپذیری، تخلخل آبرفت و سنگ بستر و نیز تعیین ضخامت آبرفت و عمق سنگ پی در محل سد زیر زمینی روستای ماست بندی اردستانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی ـ ژئوفیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

خروجی طرح: 

با انجام مطالعات ژئوالکتریک پاره ای از ویژگی های زمین شناسی محل سد مشخص شد که زمینه ای برای بررسی های تکمیلی و تصمیمات بعدی خواهد بود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

کسب اطلاعات از ساختار زمین شناسی تحت الارضی لازمه اصلی طرح های عمرانی به ویژه سازه های سد می باشد. با توجه به اینکه کاربرد روش های مستقیم مطالعاتی مانند انواع حفاری مستلزم هزینه و زمان زیادی است، لذا بهره گیری از تکنیک ژئوفیزیک اطلاعات مفیدی فراهم می نماید. بدین جهت برای انجام مطالعات پایه ای سد از قبیل بررسی وضعیت نفوذ پذیری، تخلخل و میزان ضخامت آبرفت و سنگ بستر از روش ژئوفیزیک استفاده گردید. با ترسیم نقشه ها و مقاطع، ساختار زمین شناسی محل محور و مخزن سد مورد نظر مشخص گردید و زمینه برای برنامه ریزی و طراحی بعدی فراهم شد. محدوده سد مورد مطالعه در 120 کیلومتری شمال شرق اصفهان و 15 کیلومتری جنوب شهر اردستان واقع شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):