برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت منبع تبخیر الکترونی برای لایه نشانی در خلاءگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
حمزه کورس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این پروژه انواع و تئوری عملکرد منابع تبخیر الکترونی به طوراجمالی بررسی شده و چندنمونه خارجی مبنای مهندسی معکوس و طراحی مجدد قرار گرفته اند. پس از شناسائی پارامترهای طراحی، یک نمونه منبع تبخیر الکترونی ازنوع شتاب یافته با قطعه کار، در مرحله اول یک نمونه ساده 1kW ساخته شد. در مرحله بعد دستگاه 3kW خنک شونده با آب طراحی و نمونه سازی گردید. در هرمورد منبع تغذیه مربوطه نیز ساخته شد. در مرحله پایانی چند آزمایش به منظور شناسایی ویژگی های دستگاه صورت گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):