برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید کاتالیست گاما آلومینا در مقیاس آزمایشگاهی و بنچگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما
نمونه سازی.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در این تحقیق جهت ساخت پایه آلومینای فعال (جاذب و پایه بسیاری از کاتالیست های صنعت) به شکل دانه های کروی از روش سل- ژل و تکنیک قطره- روغن استفاده شده است.
این روش کاربردی ترین و متداول ترین روش برای تولید دانه های کروی است و اندازه و میزان تخلخل نمونه ها تنها در این روش قابل کنترل است.
در طی این پژوهش Set-up بنچ برای سیستم قطره- روغن طراحی و ساخته شد و با استفاده از آن دانه های کروی گاما آلومینا تولید گردید.
نمونه ها از لحاظ ترک، میزان شکنندگی، طیف های XRD و XRF و BET بررسی شدند بررسی ها نشان داد دانه های گاما آلومینای کروی تولید شده برای ساخت پایه کاتالیست مناسب هستند.
گاما آلومینای کروی محصول این طرح پژوهشی می تواند برای تولید جاذب های صنعتی و ساخت کاتالیست های مصرفی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):