برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مبانی فیزیکی مشخصات الکتریکی سیم های چندلایه ایگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
پارسافر ناهید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

با انجام این طرح، مبانی نظری مورد نیاز جهت تعریف طرح ساخت سیم های CCA استخراج گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

از کاربردهای مهم سیم های چندلایه ای انتقال امواج الکترومغناطیس در فرکانس بالا می باشد. بررسی رفتار این سیم ها در انتقال امواج الکترومغناطیس هدف اصلی این طرح می باشد.
با استفاده از منابع مختلف کتابخانه ای و اینترنتی و بررسی آزمایش های صورت گرفته روی تعیین رفتار سیم های چند لایه ای در انتقال امواج الکترومغناطیسی، مبانی نظری پارامترهای تاثیرگذار در این خصوص استخراج می گردد.
مهم ترین اثر مرتبط با انتقال امواج الکترومغناطیس در فرکانس بالا توسط سیم های چندلایه ای، اثر پوستی می باشد که با بررسی دقیق این اثر در این طرح مشخصه قطر لایه مس نسبت به قطر هسته آلومینیمی در هر فرکانس خاص قابل تعیین می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):