برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اکتشاف آب زیر زمینی در اراضی مجتمع بزرگ دامداری جهاد کشاورزی شاهین شهر و میمه با استفاده از روش ژئوالکتریکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی و ژئوفیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1388

کارفرما: جهاد کشاورزی شاهین شهر و میمه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کار فرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

آب یکی از نیازهای اولیه و اساسی هر طرح توسعه ای به شمار می رود. به همین دلیل تلاش در جهت تعیین محل، توسعه و استفاده بهینه از ذخایر آب زیرزمینی در هر منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین ترتیب هر تکنیک جدیدی که به تعیین محل مناسب برای حفر چاه آب کمک کند بسیار ارزشمند است. امروزه از روش های ژئوفیزیک در اکتشاف آب زیرزمینی بهره گرفته می شود. در منطقه مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات 60 گمانه الکتریکی ساختار زمین شناسی و وضعیت سفره آب زیرزمینی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. محدوده مورد مطالعه در کیلومتر 55 شمال شرق اصفهان و در مسیر جاده قدیم مورچه خورت ـ نطنز واقع شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):