برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از افزودنی هایی چون متاکائولن، خرده شیشه و ضایعات صنعت سرامیک در ساخت بتن ضد خوردگی برای تیرهای برقگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مهندسی مواد

پژوهشگران: 
امیرارجمند علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: شرکت برق منطقه ای یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه مقاوم سازی سیمان مصرفی در ساخت بتن تیرهای استفاده شده در مناطق کویری می باشد. در این مناطق بتن های مصرفی در سازه های مختلف در اثر مجاورت با عوامل خورنده، دچار خوردگی و تخریب می گردند که علاوه بر خسارات مادی ممکن است باعث خطرات مختلفی نیز گرددند. از آنجایی که بتن ماده ای ارزان قیمت و در دسترس می باشد امکان ساخت این سازه با ماده جایگزین مقرون به صرفه نیست و بهترین راه، استفاده از مواد مناسب برای کاهش خوردگی بتن در این مناطق می باشد.
هدف از اجرای این طرح حذف مشکلات مربوط به اجزای بتن می باشد. برای این امر ابتدا از مناطق مختلف اجرای پروژه نمونه برداری شده و ترکیبات خورنده شناسایی می گردند. سپس افزودنی های مختلفی مانند پوزولان ها طبیعی و مصنوعی در دسترس منطقه و مقاوم سازهای شیمیایی به اجزای بتن اضافه شده و میزان کاهش خوردگی تحت اثر عوامل خورنده با غلظت موجود در مناطق مورد آزمایش بررسی می گردد تا در نهایت ترکیبی با بهترین مقاومت انتخاب گردد.
به طور خلاصه می توان گفت در این طرح اثر نوع سیمان، افزودنی های سیمان (پوزولان های طبیعی و مصنوعی) و افزودنی های بتن مورد بررسی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):