برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مبانی و اصول پرورش تفکر در دانش آموزانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

فراهم آوردن مبانی نظری پرورش تفکر دانش آموزان، تبیین بنیان های نظری و استخراج اصول و شاخص های پرورش تفکر 
روش انجام این پژوهش اسنادی است که با مطالعه و بررسی گسترده منابع داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به چیستی، انواع، فرایند و اصول حاکم بر پرورش تفکر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):