برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل و عوامل موثر در بالابودن فرکانس معلولیت ها در استان خوزستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: ژنتیک بهداشت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

استان خوزستان ازنظر آمار معلولیت های جسمی و ذهنی درمقایسه با سایر استانهای کشور، در مرتبه دوم قراردارد. با توجه به میزان رشد بالای جمعیت بیکار این استان و نیز آمار بالای معلولیت های جسمی و روانی که خود عوارض سوء اجتماعی فراوانی دارد، در این تحقیق سعی شده است عوامل موثر در پیدایش معلولیت بررسی شده و راه حل های لازم برای کاهش آن ارائه گردد. دراین طرح تعداد 2000 خانواده دارای عضو معلول ازطریق سیستم نمونه گیری خوشه ای ساده انتخاب و از طریق پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):