برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

روند سرمایه گذاری در سال های اخیر در بخش صنعت و نگاهش به آینده «استان لرستان»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
فخرآور فردین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان لرستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

بررسی سرمایه گذاری های انجام شده در سطح استان در سال های اخیر به تفکیک واحدهای راه اندازی شده و طرح های در دست اجرا از نظر سرمایه گذاری ریالی، سرمایه گذاری ارزی، استقرار در مناطق برخوردار و یا محروم، اعتبارات استفاده شده اعم از اعتبارات خارجی و اعتبارات منابع بانکی داخلی، میزان اشتغال ایجاد شده، نوع مالکیت واحدها، درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها، علل پیشرفت طرح ها و در نهایت پیش بینی روند سرمایه گذاری و گرایش های صنعتی در دوره های زمانی 78-74 و 83-1379 و پیشنهاد جهت گیری های صنعت در دوره های فوق برای تکامل تولید صنعتی استان و ارائه پیشنهادهایی به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده و با در نظر گرفتن پارامترهای منابع طبیعی، نیاز مصرفی، امکان صادرات، بازار فروش و غیره از مواردی است که در این طرح بررسی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):