برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بار اهمی، سلفی و خازنیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
عارفیان منصور (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1379

کارفرما: شرکت کرمان تابلو

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

این طرح به منظور ایجاد شرایط مناسب، شبیه سازی، بررسی عملکرد کلیدزنی و درنهایت ارزیابی کیفیت سوئیچ های قدرت طرح ریزی شده است و نیز نیاز به ایجاد بارهای مصنوعی و ضریب قدرت های متفاوت از اهداف آن می باشد. طرح مذکور به این منظور و مطابق نیاز کارفرما طراحی و ساخته شده است.
مشخصات فنی دستگاه های مذکور به شرح ذیل می باشد:
1- ضریب قدرت:1 Lag تا 0.7
1 Leag تا 0.7
2- جریان: 0-10 A
3- دقت تنظیم: 0.01 Ωکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):