برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارائه روش ها و راهکارهای لازم جهت مقابله با آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
نورمحمدی خسرو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بررسی وضعیت موجود قاچاق کالا و ارائه راهکارهای لازم جهت مقابله با آن هدف طرح است. در پروژه حاضر پس از بررسی ادبیات علمی تحقیق به انجام مطالعات تطبیقی قاچاق در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته افغانستان، پاکستان، هند، ژاپن، چین، کانادا، انگلستان، کره شمالی و آمریکا و بررسی ابزارهای پیشگیری در این کشورها از قاچاق کالا پرداخته، پس از آن قوانین و مقررات و کنوانسیون های بین المللی موضوعه درباره قاچاق و آثار اقتصادی آن را شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی وضعیت قاچاق در ایران ابتدا آمار وضعیت قاچاق در ایران و سپس عوامل ایجاد کننده قاچاق در ایران شامل عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای و سایر عوامل موثر (از قبیل نرخ تورم، جهانی شدن و...) بررسی شده و در نهایت راهکارهای اجرایی لازم جهت مقابله با پدیده قاچاق ارائه گردیده است.
نتایج طرح عبارت اند از:
- شناسایی عوامل موثر بر قاچاق و توسعه آن در ایران
- بررسی وضعیت قاچاق در برخی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
- ارائه راهکارهایی جهت مقابله، کاهش و هدایت فعالیت های قاچاق به مسیرها و فعالیت های قانونی کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):