برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقدمه ای بر راه های توسعه «توریسم» در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1374

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به «معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

به منظور شناخت و توسعه توریسم در کشور با مطالعات کتابخانه ای طرح در دو مقاله تهیه و ارائه گردید:
مقاله اول:
در این مقاله تصویری اجمالی از ابعاد مختلف توریسم به عنوان یک صنعت و دانش میان رشته ای ارائه می گردد و جایگاه بخش توریسم در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر با استفاده از آمارها و اطلاعات معتبر بین المللی روشن می شود. در پایان نیز ضمن توجه به حساسیت های اخلاقی و ارزشی جمهوری اسلامی ایران در توسعه توریسم و با استناد به بیانیه ها و اسناد بین المللی موجود، بر لزوم انجام مطالعات و تحقیقات انسانی و اجتماعی برای تنظیم و تدوین سیاست ها، برنامه ها و الگوی توریستی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور تاکید می شود.
این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.
مقاله دوم:
در این مقاله تلاش شده است تا ضمن ارائه تصویری اجمالی از تحولات تشکیلاتی توریسم در کشور آثار اقتصادی توریسم به خصوص طی برنامه های عمرانی و توسعه پس از انقلاب مختصرا بررسی شود، سپس قابلیت ها، استعدادها و نیزموانع و مشکلات موجود بر سر راه توسعه توریسم در کشورمعرفی گردد، آن گاه در بخش پایانی ضمن معرفی قطب های توریستی، فعالیت های توریستی کشور اجمالا مورد ارزیابی قرار گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):