نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و استقرار سامانه نرم افزاری و سخت افزاری MCSS (امنیتی-ارتباطاتی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: فناوری اطلاعات

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: معاونت توسعه منابع اداره کل زندان های خراسان رضوی

خروجی طرح: 

سامانه MCSS تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

-قابلیت گسترش و تغییر (Change & Scaleability
-کارایی (Performance)
-
برگشت پذیری و افزونگی (Resilience & Redundancy)
-
مدیریت پذیری شبکه (Network & manageability)
-
امنیت و خروج از بحران (Security & Disaster Recovery)
-
هزینه متناسب (Effective Cost)
-قابلیت سازگاری (Adaptability)

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):