برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد سورفکتانت ها در صنایع نظامیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
حسن زاده معصومه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی تهران

خروجی طرح: 

با شناسایی کاربرد انواع سورفکتانت ها در این صنعت می توان برنامه ریزی دقیق تری جهت نشر و تولید سورفکتانت های مصرفی مهم انجام داد و کشور را از واردات آنها بی نیاز کرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

شناسایی خواص و کاربرد سورفکتانت ها در سایت های مختلف صنایع نظامی هدف این تحقیق است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
ـ جمع آوری اطلاعات درخصوص خواص و کاربرد سورفکتانت ها در صنایع نظامی (در دنیا و ایران)
ـ بررسی و ارزیابی داروهای به دست آمده
ـ جمع بندی و تدوین گزارش نهایی
در این طرح انواع کاربردهای سورفکتانت ها به همراه نقش آنها در صنایع نظامی بررسی و مشخص گردیده است. در ذیل به صورت خلاصه می توان به موارد استفاده آنها اشاره نمود:
ـ در تهیه امولسیفایرهای انفجاری دوغابی، مواد منفجره مذاب، مواد منفجره قالی به عنوان امولسیفایر، انسجام دهنده و پایدار کننده
ـ در فرایند پاکسازی آلاینده های انفجاری به عنوان کمک حلال در انحلال آلاینده ها در آب
ـ در بازیافت مواد منفجره پایه از آب و خاک به عنوان عامل کمپلکس ساز
ـ در شوینده های صنایع نظامی به عنوان عامل پاک کننده و امولسیفایر
ـ روان کننده های مورد مصرف برای تجهیزات نظامی به عنوان روان کننده در فرمولاسیون
ـ در تهیه مواد ضدآب و ضدآتش مورد مصرف این صنعت به عنوان کمک حلال
ـ در تهیه سوخت های امولسیونی به عنوان امولسیفایر.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):