برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جاذبه های توریستی جنوب کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1373

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج آن دو مقاله ذیل تهیه شده است:
«بررسی جاذبه های توریستی جنوب کشور» «ارائه در مسابقه علمی پژوهشگران بسیجی نمونه کشور» در سال 1373 و کسب رتبه دوم «حرا جلوه ای از طبیعت ایران» چاپ در مجله جهانگردان، شماره اول، فروردین ماه 1376


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با توجه به اهداف برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای احیا و توسعه صنعت توریسم، جاذبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی مناطق جنوبی شامل استان های«بوشهر، هرمزگان و خوزستان» با مراحل اجرایی زیر مطالعه شد:
1- مطالعات کتابخانه ای
2- مطالعات میدانی و تهیه عکس و اسلاید
3- تهیه نقشه جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، تاسیسات و تسهیلات توریستی
با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده فوق گزارش نهایی در 4 جلد (با عنوان مروری بر صنعت توریسم در ایران، جاذبه های توریستی استان بوشهر، جاذبه های توریستی استان خوزستان و جاذبه های توریستی استان هرمزگان) همراه با نقشه های مربوط تهیه وارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):