برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استابلایزر سه فازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
آبروشن حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1379

کارفرما: شرکت رینگ سازی مشهد

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

برای افزایش عمر و عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی حساس به تغییرات ولتاژ از دستگاه هایی به نام استابلایزر ولتاژ استفاده می شود. این دستگاه تغییرات ولتاژ برق شهر را از حد مجاز جبران نموده و خروجی مطمئن برای کارکرد تجهیزات الکتریکی فراهم می آورد. از مزایای طرح مذکور نسبت به نمونه های دیگر موجود، تنظیم ولتاژ خروجی بدون قطع و چشمک زدن ولتاژ است که برای دستگاه های حساس و به ویژه، سیستم های کامپیوتری بسیار حائز اهمیت می باشد.
تنظیم پیوسته ولتاژ خروجی (بدون شوک ولتاژی) حفاظت در برابر افزایش و کاهش بیش از حد مجاز ولتاژ ورودی از دیگر مشخصات این دستگاه می باشد.
از این دستگاه در تجهیزات گرانقیمت پزشکی مانند دستگاه های سی تی اسکن، و رادیولوژی نیز می توان استفاده نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):