نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

دانش فنی و ساخت اگریگیت آلومینوسیلیکاتی سبک برای کاربرد در دیرگداز های کلاس Q و R استاندارد C401-ASTMگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مواد و سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 

از پروژه گزارش مکتوب تهیه و تحویل کارفرما داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

نسوز های مصرفی در صنایع پتروشیمی از نوع منولیتیک در کلاس Q، R، S و از نوع سبک با دمای تحمل 1260 درجه سانتی گراد به بالا می باشد که این نوع نسوزها عمدتا وارداتی بوده و دلیل وارداتی بودن آن متکی بودن تولید این نوع فرآورده به اگریگیت ویژه آلومینو سیلیکاتی آن است که در داخل تولید نمی شود. نظر به استفاده وسیع این نوع نسوز در صنعت پتروشیمی سیمان و صنایع کاشی و سرامیک و روند گسترش صنایع مذکور تهیه اگریگیت فوق منجر به ساخت نسوز های فوق الذکر خواهد شد. در ساخت اگریگیت مذکور از رس های ایرانی، آلومینای ایرانی، افزودنی ها و مواد شکل دهنده استفاده شده و مراحل پخت و عمل آوری نیز بر اساس امکانات، بومی می شوند.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
-
بررسی مواد اولیه داخلی برای تولید اگریگیت سبک
-
تدوین فرمولاسیون و بهره گیری از منابع داخلی برای رسیدن به ترکیب مناسب و تهیه نمونه های آزمایشگاهی
-
تهیه نمونه های آزمایشگاهی جرم نسوز با استفاده از اگریگیت
ساخته شده در این طرح، اگریگیت آلومینوسیلیکاتی با استفاده از مواد اولیه داخلی تهیه شد که از تحمل دمایی بالایی برخوردار است و در صنایع پتروشیمی و چینی و کاشی بیشترین کاربرد را دارد. اگریگیت با خواص بهینه دارای 10% بالکلی، 55% کائولن، 28% آلومینا و 7% خاک اره است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):