برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

غربالگری سویه های قارچ Metarhizium anisopliaeگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: میکروبیولوژی

پژوهشگران: 
سلیمی حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی تهران

خروجی طرح: 

از نتایج طرح برای تعریف طرح های امکان سنجی و تدوین دانش فنی تولید قارچ مورد نظر استفاده می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل کنترل زیستی آفات قارچ ها هستند که با تولید مواد مختلف از جمله موادی که برای حشرات سمی هستند و یا تولید آنزیم یک کیتیناز منجر به مهار رشد و از بین رفتن حشرات در سطوح مختلف می شوند. در این طرح سویه های قارچ Metarhizium anisopliae از محیط های بومی مناسب جداسازی، غربالگری و شناسایی شدند. سپس اثر آفت کشی سویه های به دست آمده با برخی از آفات که خسارات زیادی به محصولات کشاورزی و گلخانه ای وارد می سازند ارزیابی شده و ایزوله های دارای قدرت مهار کنندگی رشد و کشندگی بالای آفات مشخص می شوند. در مرحله بعد قدرت کنترل کنندگی قارچ های منتخب در قیاس با هم و در مقایسه با سموم شیمیایی موجود در بازار ارزیابی شدند.
در این مطالعه 38 نمونه خاک، از جنگل های بابل و کلاردشت ایران جمع آوری شدند. روش شستشوی ذرات خاک و پورپلیت برای جداسازی قارچ Metarhizium anisopliae استفاده شد. سوسپانسیون های حاصل در محیط PDA در 29 درجه سانتی گراد برای 3 تا 7 روز گرماگذاری شدند. بررسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی برای تشخیص جدایه های حاصل انجام شد که در نهایت 11 جدایه از کلنی متاریزیوم به دست آمد که بررسی های بیشتر جهت شناسایی مولکولی این قارچ ها و همچنین مطالعات سنجش زیستی (Bioassay) آنها در دست انجام است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):