برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و ساخت سولفادیمیدین و نمک سدیم آن در مقیاس آزمایشگاهی و بنچگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
مفتاح سکینه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح
ـ به ثبت رساندن یک اختراع در مورد بهبود روش و ساخت سولفادیمیدین.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف تحقیق عبارتند از:
ـ تولید سولفادیمیدین و نمک سدیم آن به عنوان یک آنتی بیوتیک دامی
ـ بکارگیری روش بومی تولید سولفادیمیدین متناسب با امکانات کشور
ـ رفع نیاز شرکت های مصرف کننده داخلی سولفادیمیدین و در مرحله بعدی صادرات آن
ـ فراهم نمودن شرایط برای احداث سیستم چند منظوره تولید مواد اولیه دارویی سولفادیمیدین در کشور
مراحل و روش های اجرای طرح عبارتند از:
الف ـ مرحله مطالعاتی:
ـ مطالعه و بررسی زنجیره های تولید سولفادیمیدین
ـ انتخاب مناسب ترین زنجیره تولید
ـ بررسی جامع مطالعاتی پیرامون روش انتخاب شده از بعد سنتز، خالص سازی، شناسایی و آنالیز
ب ـ مرحله آزمایشگاهی و بنچ:
ـ ساخت سولفادیمیدین بر اساس روش انتخابی
ـ انجام آزمایشات بهینه سازی شرایط واکنش
ـ آنالیز کیفی و کمی نمونه ها
ـ تولید سولفادیمیدین و نمک سدیم آن در مقیاس بنچ و بررسی تکرار پذیر بودن واکنش
ـ مقایسه محصولات تولید شده با نمونه های وارداتی
نتایج به دست آمده از اجرای این طرح عبارتند از:
ـ موفقیت در ساخت محصول به میزان یک کیلوگرم در هر بنچ
ـ ارایه گزارش مطالعاتی، آزمایشگاهی و نهایی
ـ اخذ تاییدیه از مصرف کننده.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):