نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهسازی فرآیندهای ایجاد و نگهداری کسب و کارهای کوچکگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
اسدی کرم علیرضا (مسئول طرح)
کیایی بتول (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این تحقیق به منظور شناسایی وضع موجود شرکت های کوچک و متوسط ایرانی فعالیت آنان را با فعالیت شرکت های کوچک و متوسط کشورهایی از قبیل تایوان، کره جنوبی، ژاپن، مالزی و هند مقایسه کرده و به همین منظور مطالعه تطبیقی انجام گرفته است. اطلاعات به دست آمده بر اساس شاخص های و معیارهای شناسایی شده و مشترک در کشورهای مورد بررسی وایران، نشان دهنده این واقعیت است که وضعیت SME های ایرانی چندان مطلوب نمی باشد و این شرکت ها با مشکلات عدیده ای از جمله عدم توجه سیاست مداران و دولت مردان، عدم حمایت های قانونی، سیستم های مدون، برنامه ریزی دقیق وجامع، نبود تشکیلات مستقل و متمرکز، عملکرد ضعیف سازمان های متولی و... مواجه هستندکه در این پروژه به تفضیل به این مشکلات پرداخته شده است.
نتایج طرح به شرح ذیل است:
- شناخت وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت صنایع کوچک و متوسط در ایران از بعد مالی و اعتباری، آموزشی و پژوهشی، اطلاع رسانی
- بررسی وضعیت شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای مورد بررسی از بعد مالی و اعتباری، آموزشی و پژوهشی، اطلاع رسانی
- ارائه الگو مناسب جهت بهبود وضعیت صنایع کوچک ومتوسط در ایران

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):