برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کتاب شناسی توصیفی جغرافیاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
حدیثی طاهره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1365

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج آن کتابی تحت همین عنوان به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از مهم ترین ابزار محققان و پژوهشگران آگاهی از منابع و مآخذ مربوط به آن علم است. طالبان علم و محققان جوان رشته جغرافیا می توانند با مراجعه به کتاب شناسی حاضر با حجم وسیعی از تالیفات جغرافیا آشنا شده و کتب مورد نیاز خود را برگزینند.
در این کتاب شناسی علاوه بر معرفی و ارائه مشخصات کلیه کتاب های جغرافیایی تا سال 1365 به مندرجات کتاب نیز اشاره شده است، علاوه بر آن ضمن طبقه بندی و موضوع بندی، منابع جمع آوری شده در بخش مربوط به خود، طبقه بندی موضوعی شده است، که کمک زیادی به مراجعه کننده و محقق در شناسایی و دستیابی هرچه بهتر و سریع تر به منابع مورد نظرش می نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):