برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و بررسی مناطق دریایی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیستگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
فاطمی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: اداره کل محیط زیست گلستان

خروجی طرح: 

جهت استفاده و اعمال نتایج به دست آمده در فعالیت های مدیریتی در اختیار کارفرما قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

هدف از انجام این پروژه اعمال مدیریت بهینه زیست محیطی بر مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست می باشد. لذا مناطق دریایی تحت مدیریت شناسایی و مستندسازی شده و سپس قوانین و مقررات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و سطوح درجه کنترلی، حفاظتی، تهدیدات و آسیب های این مناطق ارزیابی شده و در نهایت برنامه مدیریتی شامل طرح جامع شناخت تفضیلی هر منطقه و راهکارهای حفاظتی ارائه شده است.
گزارش این طرح در سه بخش تهیه شده که عبارتند از:
1- تعاریف و عملیات مدیریتی مناطق
2- خصوصیات محیطی و زیست محیطی حاکم بر آب های مناطق ساحلی
3- توصیف و شناخت مناطق دریایی تحت مدیریتکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):