برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی، ساخت و نصب سیستم کنترل و اتوماسیون ربات رول اورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: اتوماسیون و ابزار دقیق

پژوهشگران: 
ساقی خلیل (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت ایران خودرو

خروجی طرح: 

این سیستم در آینده نزدیک در خط تولید موتور ملی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف طرح، طراحی و اجرای سیستم چرخش سیلندر موتور در زوایای مختلف در خط تولید موتور ملی بوده است که این عمل به صورت دستی انجام می شده است.
در این طرح ابتدا سیستم مشابهی که در خط تولید موتور پژو کار می کرد مورد شناسایی قرار گرفت. طبق این شناسایی، سیستم کنترل ربات طراحی و ساخته شد.
نمونه ساخته شده به ایران خودرو تحویل داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):