برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع آنتی بادی IgG و IgM ضدتوکسوپلاسما در دختران در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان اهواز و حومه در سال 85گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
افروغ پرویز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش در قالب گزارش نهایی در گروه پژوهشی آموزش بهداشت جهاددانشگاهی واحد استان خوزستان موجود است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

توکسوپلاسموز از جمله بیماری های مهم انگلی مشترک انسان و دام محسوب می شود که با مصرف گوشت خام یا نیم پخته و یا از طریق آلودگی با مدفوع آلوده گربه و همچنین به صورت مادرزادی از طریق جفت به جنین منتقل می گردد. برای تشخیص توکسوپلاسموز معمولا از آزمون های سرولوژیک جهت اندازه گیری آنتی بادی های اختصاصی استفاده می شود. به همین دلیل در این مطالعه شیوع آنتی بادی های IgG و IgM ضدتوکسوپلاسما در دختران در شرف ازدواج در شهرستان اهواز در سال 1385 بررسی شد.
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که میزان آنتی بادی های
IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در دختران در شرف ازدواج شهرستان اهواز به روش ELISA بر روی 390 نمونه تهیه شده انجام پذیرفت. محل جمع آوری نمونه ها مراکز بهداشتی شرق و غرب اهواز بوده است که از افراد مورد مطالعه 5 سی سی خون وریدی گرفته شده است.
نتایج به دست آمده با برنامه
SPSS و آزمون کای اسکوار بررسی گردید. در این مطالعه 390 نفر از دختران در شرف ازدواج در محدوده سنی 45-13 سال بررسی شدند. میانگین سنی آنها 21.98 سال بود. از این افراد 324 نفر (%83.1) ساکن شهر و 66 نفر (%16.9) ساکن روستا بودند. از این تعداد 30.8 درصد از نظر IgG و 15.1 درصد از نظر IgM دارای آنتی بادی ضدتوکسوپلاسموز بودند.
نتایج نشان می دهد درصد زیادی از زنان در شرف ازدواج شهرستان اهواز مستعد ابتلا به توکسوپلاسموز حاد هستند و در نتیجه نیاز به آموزش های بهداشتی در سطح جامعه و روش های پیشگیری از آلودگی توصیه می گردد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):