برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عملکرد سازمان ها و دستگاه های متولی اشتغال در کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
صفری سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از: شناسایی وضعیت موجود سازمان ها و نهادها از حیث عملکرد در حیطه اشتغال زایی
- شناسایی وضعیت موجود سازمان ها و نهادها از حیث امکانات در حیطه اشتغال زایی
- معرفی شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه ها در حیطه اشتغال زایی
 نتایج طرح به شرح ذیل آمده است:
-شناسایی دستگاه ها و سازمان های متولی امر، شرح وظایف و ماموریت های آنها، ارتباط آنها با هم و راهکارهای اجرایی بخشی، فرابخشی و مواد قانونی مربوطه
-مروری بر ادبیات موضوع عملکرد و ارزیابی عملکرد، اشتغال و بیکاری از دیدگاه اقتصاد کلان، طرح های ارزیابی بکار گرفته شده در حوزه اشتغال
-استخراج شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها و سازمان های متولی امر اشتغال در کشورکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):