برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارائه خدمات کارشناسی برای بررسی و ساخت کیت سرویس 15000 کیلومتر موتور لکوموتیو آلستومگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع و مکانیک

پژوهشگران: 
حاجیلو حسینعلی (همکار طرح)
نائینی رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

کارفرما جهت سفارش ساخت قطعات از این مستندات استفاده می کند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

مجموعه لکوموتیوهای آلستوم، نوع جدیدی از کشنده های مسافری و باری هستند که به وسیله راه آهن برای توسعه حمل و نقل ریلی به کار گرفته شده اند. با توجه به رویکرد راه آهن جهت بومی سازی قطعات به منظور نگهداری و تعمیرات بهتر این لکوموتیو این پروژه مطرح گردید.
استخراج نقشه های ساخت، تهیه آنالیز مواد، فرآیند ساخت، استخراج قیمت تقریبی و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط از مراحل اصلی این قرارداد بوده اند.
تهیه مستندات و نقشه های ساخت قطعات به همراه بانک اطلاعاتی مربوط نتیجه اجرای طرح بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):