برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گلیسرول کوکوآت اتوکسیلهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
ثقفی رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

استریفیکاسیون گلیسرین با اسید چرب نارگیل تحت خلأ یا تزریق گاز ازت (یا گازهای بی اثر دیگر) با مشارکت کاتالیست (قلیایی)، تولید گلیسرول کوکونات نموده که اتوکسیله آن در صنایع شوینده اخیرا مورد استفاده قرار می گیرد. واکنش اسید چرب یا روغن نارگیل یا گلیسرین در خلأ و یا تحت تاثیر گاز بی اثر در دمای 180 -250 C به کمک کاتالیست امکان پذیر است. میزان گلیسیرین مورد مصرف در واکنش بین 3 تا 10 برابر وزنی اسید چرب است که برای جلوگیری از تشکیل ترکیبات ناخواسته (دی گلیسیرید و تری گلیسیرید) به کار رفت. در روش های تولید مونوگلیسیرید از کاتالیست های متعددی استفاده شد که عبارت اند از ZnO ,Ca (OH2) ,CaO، استئارت روی، Na2CO3 ,KOH و...
در مرحله دوم پس از تشکیل مونوگلیسیرید، از واکنش دادن هفت مول اتیلن اکساید با استر نامبرده تحت فشار 8 تا 10 بار و کاتالیست قلیایی، محصول نهایی حاصل شد.
جداسازی گلیسرین از محصول و تخلیص مواد با حلال هایی مانند الکل اتیلیک و کلروفرم و... صورت پذیرفت.
محصول به دست آمده اخیرا در صنایع شوینده مورد توجه واستفاده قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):