برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تعیین موانع مشخص آزادسازی و خصوصی سازی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و برنامه زمان بندی عملی مناسب جهت رفع موانع آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت و اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما ارائه شد.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

 اهداف طرح عبارت اند از:
 شناسایی بسترها و زیرساخت های لازم جهت آزادسازی و خصوصی سازی در بخش تلفن ثابت
- شناسایی موانع خصوصی سازی بخش تلفن ثابت
- شناسایی قابلیت ها و توانمندی های لازم بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه تلفن ثابت
- ارائه الگوی مناسب جهت آزاد سازی و خصوصی سازی در بخش تلفن ثابت
به دلیل مشکلات عدیده و ناکارامد بودن بخش دولتی در بسیاری از بخش ها، عزم و اراده دولت و مسوولین بر آن است که با کاهش دادن امتیازات و رانت های شرکت های دولتی و بر طرف کردن موانع و مشکلاتی که بر سر راه بخش خصوصی وجود دارد، زمینه مناسب جهت کوچک کردن بدنه دولت و سپردن بسیاری از امور را ایجاد نموده و به بخش خصوصی اجازه فعالیت دهند. زیرا مردم توانایی اداره فعالیت های اقتصادی و ایجاد تحرک در بازار و افزایش فعالیت های انتفاعی را دارا می باشند و از این طریق می توان زمینه لازم برای شکوفایی، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش صادرات در کشور را فراهم نمود.
در این پروژه وضعیت موجود این بخش بررسی گردید و با شناسایی علل و موانع موجود که بر سر راه خصوصی سازی و آزادسازی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و به طور خاص بخش تلفن ثابت وجود داشت، الگو و راهکار های لازم جهت سپردن امور تلفن ثابت به بخش خصوصی ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):