برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی ساختار و استخراج نقشه شماتیک دو عدد مدار مجتمع سفارشیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: میکرو الکترونیک

پژوهشگران: 
حمزه کورس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ارائه نقشه الکتریکی هر یک از مدارها در محیط نرم افزاری به کارفرما


نوع: تحقیق کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح، شناسایی دو عدد مدار مجتمع (IC) ارائه ترانزیستوری و استخراج طرحواره (شماتیک) آنها می باشد. منظور از شناسایی ساختار، مشخص کردن ورودی ها و خروجی ها و کتابخانه مدول های داخلی مدار مجتمع مذکور اسا.
در این پروژه، طرح و چیدمان ترانزیستورها و اتصالات مدارهای مجتمع شناسایی گردید و به کمک میکروسکوپ نوری از کلیه اجزا عکس برداری و نقشه کامل قطعه استخراج گردید و در نرم افزار طراحی مدار الکترونیک پیاده سازی شد. در نهایت با تجزیه و تحلیل مدار، اشکالات نقشه برطرف و نقشه طرحواره نهایی به کارفرما ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):