برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید کارتنوئید محلول در آب با استفاده از باکتری جداسازی شده میگو دریاییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: زیست شناسی دریا

پژوهشگران: 
فرمحمدی سیف اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ شرکت یاس سفید باختر

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

کاروتنوئید ها رنگدانه های آلی هستند که به طور طبیعی در کلروپلاست ها و کروموپلاست های گیاهان و برخی از موجودات زنده مانند جلبک ها، برخی از قارچ ها و باکتری ها یافت می شوند.
کاروتنوئیدها به طور معمول رنگ آبی را جذب می کنند و اکثر آنها محول در چربی هستند و یا به عبارت دیگر در آب محلول نمی باشند برای همین استخراج آنها پرهزینه و پروسه طولانی دارند.
در این طرح هدف بررسی یک باکتری دریایی بود که کاروتنوئید تولید شده از آن محلول در آب بوده و پروسه استخراج آن نیز کم هزینه می باشد حساسیت این کاروتنوئید به نور بسیار بالا بوده و این می تواند در اثرات قوی آنتی اکسیدانی آن دخیل باشد و احتمالا ساختمان شیمیایی آن نیز با سایر کاروتنوئیدها متفاوت می باشد. از آنجا که امکان کشت این باکتری در شرایط طبیعی کشورمان وجود دارد و حجم مصرف کاروتنوئید در صنایع مختلف کشور بسیار بالا است و در حال حاضر از خارج از کشور وارد می گردد نیاز به انجام چنین تحقیقاتی احساس گردید و امید است نتایج این طرح نقطه شروعی برای خودکفایی در تولید این ماده مفید و کاربردی باشد.
مراحل و روش اجرایی طرح عبارتند از:
ـ نمونه برداری
ـ کشت و تکثیر باکتری
ـ بهینه سازی شرایط تولید با استفاده از مواد اولیه مختلف
ـ بررسی اثر عوامل محیطی موثر در میزان تولید
ـ بررسی اثر عوامل شیمیایی موثر در میزان تولید
ـ بررسی خالص سازی کاروتنوئید
ـ استفاده از کارتیون های تعویض یونیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):