برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اقتصادی احداث پالایشگاه های جدید در کشور با توجه به بازار بین المللی فرآورده های نفتیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: وزارت نیرو معاونت امور انرژی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ارزیابی اقتصادی احداث پالایشگاه های جدید در کشور به دلیل مسایلی همچون حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث پالایشگاه های جدید و بالا بودن هزینه های ثابت و برگشت ناپذیر پالایشگاه ها، جهت گیری کشور به سمت سیاست جایگزینی فرآورده های نفتی با گاز طبیعی و برق و تحولات جهانی بازار نفت و فرآورده های نفتی و تغییر شرایط سیاسی امنیتی منطقه خاورمیانه ضرورت می یابد. هدف از انجام این مطالعه بررسی دور نمای تحولات بازار فرآورده های نفتی در کشور و در سطح بین المللی و همینطور ارزیابی اقتصادی احداث پالایشگاه های جدید در کشور با توجه به وضعیت بازار فرآورده های نفتی است.
-شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی اقتصادی پالایشگاههای نفت خام
-تبیین بررسی روش های ارزیابی اقتصادی و ارائه روش مناسب در ایران
-معرفی پتانسیل های تولید فرآورده های نفتی در کشور
در این راستا کلیه عوامل موثر بر ارزیابی اقتصادی پالایشگاه های نفت خام مورد توجه قرار گرفت و روش های ارزیابی اقتصادی احداث این پالایشگاه های بررسی شدند و در نهایت توسعه تولید فرآورده های نفتی در کشور از طریق احداث پالایشگاه های جدید با توجه به شرایط خاص اقتصادی، فنی و سیاسی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):