برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر BIO) 6-bromoindirrubin-3oxime) بر مهار آپوپتوز درسلول های بنیادی مزانشیمیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه پایان‌ نامه کارشناسی ارشد


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

 سلول های بنیادی به سلول های بنیادی جنینی و بالغ تقسیم می شوند. سلول های بنیادی بالغ که در بیشتر بافت های افراد بالغ مثل استخوان، قلب، مغز و... وجود دارند، برای جبران خسارات بافتی تعبیه شده اند. این سلول ها در علم پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و در درمان خیلی از بیماری ها مثل دیابت، بیماری های قلبی، پارکینسون و درمان بیماری های چشمی و پوستی کاربرد دارند. عمده مشکلات کاربردی این سلول ها در درمان، مرگ آن ها پس از تزریق به بافت آسیب دیده است. هدف از این طرح پژوهشی رفع این مشکل از طریق تاثیر داروی سنتزی 6-bromoindirrubin-3oxime (BIO) بود. برای این منظور می توان سلول های بنیادی مزانشیمی را از مغز استخوان رت استخراج کرد و آنگاه با تاثیر TNF آلفا/ MG132 در محیط کشت، آپوپتوز را القا کرد و سپس با افزودن BIO مرگ سلولی مهار خواهد شد. در مرحله بعدی تمایز آن ها به بافت های غضروف، چربی و استخوان بررسی می شود. در این تحقیق از روش هایی چون Flow cytometry و MTT و رنگ آمیزی برای بافت های تمایز یافته استفاده می شود کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):