برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اوقات فراغت از دیدگاه اسلامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1373

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج آن دو مقاله تهیه و در روزنامه جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

با توجه به اینکه کیفیت گذراندن اوقات فراغت زمینه ساز سلامت یا عدم سلامت روانی فردی و اجتماعی است و از طرف دیگر ما معتقدیم که تامین سلامت روحی و روانی انسان در آماده سازی او برای حرکت به سوی کمالات، مهم ترین هدف مورد مداقه اسلام است لذا با عنایت به این موارد بر آن شدیم پیش درآمدی در این زمینه «فراغت از دیدگاه اسلام» از لابه لای روایات و احادیث منقول و سیره عملی اولیای گرامی فراهم نموده تا با برنامه ریزی و بهره گیری صحیح از این اوقات، انسان بتواند راه کمال را طی نماید. در طرح مزبور ابتدا به تعریف اوقات فراغت و ویژگی های آن پرداخته و بر اساس دیدگاه الهی نگرش مادی بر اوقات فراغت مورد نقد قرار گرفت، سپس دیدگاه مثبت در مورد اوقات فراغت با تکیه بر احادیث و روایات مستند شیعه و بعضا سنی تشریح شده ابعاد فردی و جمعی گذران اوقات فراغت در اسلام مطرح می شود. در خصوص این عنوان ابتدا جهت گیری ارزشی اسلام در برخورد با اوقات فراغت با استفاده از محورهای سیر و سفر، مراقبه و محاسبه، تفکر و هنر لزوم رشد و تعالی فرد مطرح می شود. در ابعاد جمعی گذران اوقات فراغت نیز از محورهایی همچون تربیت شایسته کودکان، وفاق اجتماعی و فرهنگ دفاعی یاد می شود. در پایان طرح اوقات و محورهای فوق الذکر جمع بندی و نقطه نظر اسلام در مورد گذراندن اوقات فراغت با استناد به آرای اندیشمندان اسلامی و روایات ارائه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):