برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مستندسازی دومین جشنواره انتخاب برترین پژوهش در شهرداری تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
خانی وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهردای تهران، واحدی از شهرداری می باشد که مسوولیت انجام فعالیت های پژوهشی را دارا می باشد. این مرکز 3 سال متمادی است که چشنواره ای با این موضوع برگزار می کند تا طی آن برترین ها شناسایی شوند. در طی این 3 سال مستندسازی و افکارسنجی طرح بر عهده جهاد دانشگاهی بوده است.
در بخش افکار سنجی از 4 حوزه مختلف توسط کارشناسان سوال های تخصصی طراحی و در حوزه های شهروندان، مدیران، بازدیدکنندگان و غرفه داران ارزیابی شد.
در بخش مستندسازی کلیه فعالیت ها و فرآیند های انجام کار از زمان برگزاری جلسات اولیه تا 1 ماه بعد از جشنواره به صورت سمعی و بصری ثبت و ضبط گردید و از آنها، فرآیند ها و بهترین روش های انجام کارهای مختلف برگزاری جشنواره استخراج گردید. در این بخش پیشنهادهای مدیریتی خاصی شد و نحوه انجام درست برخی از فعالیت ها آموزش داده شد.
از نتایج طرح می توان برای برگزاری بهتر جشنواره های سال آینده بهره جست. بدین ترتیب بهترین و کم هزینه ترین فعالیت های گوناگون با مدیریت بهینه و صحیح امکان پذیر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):