برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی طراحی سوپروایزری سیستم های رادیوئی و مخابراتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: مهندسی برق- مخابرات

پژوهشگران: 
غنی زادگان کاظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

سیستم های الکترونیکی می توانند طبق تعریف و طراحی وظایف خود را انجام دهند، اما زمانی که سیستم با یک مشکل مواجه شد نیاز به سیستم دیگری برای تشخیص و ارسال آن به مرکز کنترل خواهد بود. این طرح یک سیستم ارسال آلارم سازگار با انواع رادیوهای 22 Mbps است. طرز کار این سیستم به این گونه است که آلارم های موجود در رادیو وارد سیستم و عملیات روی آن انجام شده و در نهایت عمل مودولاسیون انجام شده توسط خط Order Wire که برای مکالمه دو طرفه بر روی دستگاه رادیو طراحی شده است انجام می گیرد، یعنی این خط تبدیل به یک خط دو منظوره شده که هم امکان مکالمه و هم امکان ارسال اطلاعات بر روی آن استفاده می شود. به دو دلیل ازOrder Wire استفاده می شود: 1- این خط حتما بر روی تمامی رادیوها وجود دارد 2- این خط امنیت ارتباطی بالایی دارد، به این نحو که در بدترین شرایط خط Order Wire برقرار خواهد بود. پس در نتیجه ما با طراحی این سیستم رادیو معمولی را به یک سیستم سوپروایزری هوشمند مجهز کرده و می توانیم از آن برای آگاه شدن و رفع سریع عیب استفاده نماییم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):