برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پاکسازی پساب های معدنی از کاتیون های سنگین با استفاده از زئولیت های طبیعی ایرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
کاظمیان حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما
تعریف پروژه تکمیلی تحت عنوان: جداسازی کاتیون های سنگین از پساب آبه کاری با استفاده از زئولیت ها
پذیرش مقاله در نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران سال 1384- شماره 2 و ارائه مقاله دوم به آن نشریه.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

کاتیون های فلزات سنگین در پساب بسیاری از معادن وجود دارند. بسیاری از این کاتیون ها سمی هستند و برای محیط زیست و انسان و سایر موجودات زنده مضر هستند.
روش های مختلفی برای به حداقل رساندن میزان این کاتیون ها بررسی شده اند. در این طرح استفاده از زئولیت ها به دلیل وجود معادن عظیم آن ها در کشور و ارزانی آنها مد نظر قرار گرفت.
در این طرح در ابتدا در نظر بود از زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی ایران برای حذف کاتیونهای فلزات سنگین استفاده شود؛ اما با توجه به کارآیی بهتری که از زئولیت های A و P سنتز شده از آن زئولیت داشتند از این دو نوع زئولیت سنتز شده استفاده شد. از آنجا که در پساب های معادن مورد مطالعه (مس سرچشمه- سرب و روی زنجان) کاتیون های سنگین سرب، روی و کادمیم و نیکل وجود داشت، جداسازی آن ها با استفاده از روش ناپیوسته (پیمانه ای) و پیوسته (ستونی) به صورت جداجدا و همزمان، با استفاده از زئولیت های A و P سنتز شده از زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی ایران بررسی شد و تاثیر عوامل مختلف از جمله زمان، غلظت، دما و PH بر میزان جذب مشخص شد. نتایج نشان داد که می توان امیدوار بود که با استفاده از ستون های متوالی کاتیون های مزبور به میزان بالایی مبادله شده و غلظت آنها در پساب به حد قابل قبولی برسد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):