برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی بانک اطلاعات و مرکز اسناد و مدارک علمی پروژه های زیست محیطیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: علوم کامپیوتر

پژوهشگران: 
حیدری فرح (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: سازمان محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

ارائه نرم افزار بانک اطلاعات مورد نیاز به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

تبادل اطلاعات علمی بین سازمان و ارگان های دولتی و جلوگیری از تکرار شدن طرح ها و همچنین ایجاد نظام کاری هوشمند در شناسایی و طبقه بندی، مطالعات تخصصی و علمی، محلی و منطقه ایی در قالب بانک اطلاعاتی قابل جستجو هدف اجرای طرح بوده است.
این بانک به منظور ارائه اطلاعات و خدمات علمی مورد نیاز سازمان محیط زیست سیستان و بلوچستان طراحی و پیاده سازی گردیده است. اطلاعات این بانک شامل پروژه های پژوهشی پایان یافته از سال 83 تا 87 به صورت فایل pdf, word، عکس، نقشه و فون و فلور طراحی گردیده است.
این بانک می تواند یک ابزار اطلاعاتی در اختیار مدیران بخش پژوهش سازمان قرار گرفته تا با بهره گیری از اطلاعات طرح های پژوهشی انجام شده، بتوانند تصمیمات مناسب و بهینه ای جهت طرح های آینده اتخاذ نمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):