برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روش های استفاده از فناوری نانو در بهبود کیفیت مواد دیرگدازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مواد و سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

از پروژه گزارش مکتوب تهیه تدوین گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از این پروژه تحقیقاتی جمع آوری و بررسی آخرین دستاوردها و تجربیات انجام شده در حوزه فناوری نانو در مواد دیرگداز بوده است. با توجه به بررسی های جامع انجام شده در منابع مختلف و معتبر مشخص گردید که حوزه استفاده از نانو فناوری در بخش های مختلف مواد دیرگداز کاربرد داشته است. از مهمترین این موارد می توان به استفاده از فناوری نانو در تولید محصولات دیرگداز شکلدار (آجرها)، محصولات دیرگداز بی شکل (منولیتیک ها) و قطعات ویژه و پیشرفته مواد دیرگداز اشاره نمود.
این تحقیق استخراج اطلاعات از جدیدترین و معتبرترین منابع مطالعاتی از قبیل کتب، مقالات و شبکه جهانی صورت گرفته و سپس دسته بندی اطلاعات در قالب بخش هایی چون معرفی تکنولوژی نانو و کاربرد های آن در مهندسی دیرگداز های حاوی نانوپودر های انجام و گزارش نهایی تهیه شد.
با انجام این تحقیق مشخص گردید که نحوه کاربرد نانوفناوری در مواد دیرگداز بیشتر به صورت استفاده از مقادیر اندک نانو ذرات مختلف در ترکیب مواد دیرگداز جهت بهبود خواص مختلفی چون خواص فیزیکی، استحکام سرد و گرم، مقاومت به شوک حرارتی، مقاومت به پوسته ای شدن، مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون و بهبود جریان پذیری می باشد. در این زمینه می توان به نانو ذراتی چون سیلیس، آلومینا، کربن، اکسید آهن، نانو ذرات فلزی و نانو ذرات غیر اکسیدی اشاره نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):