برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع سوء هاضمه و نحوه عملکرد مبتلایان در قبال بیماری در جمعیت طبیعی شهر شیرازگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

با اینکه سوء هاضمه واژه ای پر کاربرد در بیشتر بیماری های دستگاه گوارش است، اما درباره شیوع این بیماری و مهمترین انواع آن هیچ اطلاع دقیقی در دسترس نیست.بنابراین، در کنار تولید علم می توان به نگرش اجتماع درقبال راههای درمانی در مورد یک بیماری خاص در ایجاد سوء هاضمه پی برد و باتوجه به هزینه بالای بررسی های رادیوگرافی و آندوسکوپی که سالانه سهم مهمی از درآمد جامعه صرف این ناراحتی ها می شود، می توان پیشنهاداتی درباره درمان این بیماران ارائه داد، پیشنهاداتی که حاصل شناخت صحیح ما از روش های مورداستفاده مردم است. روش های پژوهش دراین طرح عبارتند از: 1- طراحی پرسشنامه استاندارد 2- انتخاب نمونه ای که شامل جمعیت طبیعی شیراز باشد، 3- مراجعه پرسشگر به درب منازل برحسب سیستم آماری SRS در هر منطقه و تکمیل پرسشنامه 4 تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی ارتباط موجود میان عوامل بررسی شده.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):