برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

حذف عمل سیرکولاسیون و بهبود مصرف آب و فلوکولانت در تیکنر (با ساخت تیکنر در مقیاس آزمایشگاهی)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: فرآوری مواد معدنی

پژوهشگران: 
ذاکری مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

خروجی طرح: 

سخنرانی در بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تحت عنوان: بررسی خصوصیات ته نشینی نمونه های حاصل از خط باطله کارخانه چغارت به منظور بهینه سازی عملکرد تیکنر مدار فرآوری، اسفند 1388.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

این طرح به منظور بررسی و بهبود عملکرد تیکنر کارخانه فرآوری سنگ آهن چغارت به منظور بهینه سازی مصرف آب و فلوکولانت و حذف عمل سیرکولاسیون ارائه گردید.
در این طرح پارامترهای موثر بر عملکرد تیکنر از قبیل میزان درصد جامد ورودی به تیکنر، مقدار مصرف فلوکولانت، نوع فلوکولانت، بررسی خصوصیات ته نشینی نمونه ها، بررسی سرعت ته نشینی، تاثیر غلظت محلول فلوکولانت بر ته نشینی، تاثیر پمپ بر کیفیت فلوکولانت و ... مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت راهکارهای موثر برای حل مشکلات عملکردی تیکنر ارائه گردید. همچنین در این طرح به بررسی وضعیت مواد ورودی و خروجی تیکنر در 2 سال اخیر پرداخته و برنامه ای برای کنترل عملکرد تیکنر ارائه شد.
ارائه راهکارهای حذف عمل سیرکولاسیون و صرفه جویی در مصرف آب به کارفرما از نتایج این تحقیق است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):