برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت نشانگر وضعیت ولوگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و الکترونیک

پژوهشگران: 
مظاهری حبیب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: نیروگاه رامین اهواز

خروجی طرح: 

مدار چاپی الکترونیکی ساخته شد و همچنین دانش فنی آن مجلد شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این طرح از یک سنسور القایی استفاده شده است. با حرکت ولو، صفحه ای فلزی به این سنسور نزدیک یا از آن دور می شود. سنسور القایی فوق، ولتاژی بین 5 تا 10 ولت (بسته به میزان نزدیک بودن صفحه فلزی به سنسور) در خروجی به وجود می آورد. از آنجا که دامنه حرکت ولوهای مختلف متفاوت است (بعبارتی بعضی ولو 0 تا 100 درصد و بعضی 10 تا 50% و ... دامنه حرکتی دارند) و از طرف دیگر خروجی سنسورها باید جریان 5-0 (یا 20-4) تبدیل شود تا برای آمپرمتر یا کنترلر به کار رود؛ لذا به یک مدار الکتریکی واسط نیاز است. این مدار دارای چند طبقه تقویت کننده (O.p.A mp) است که یکی از طبقات کار تبدیل ولتاژ به جریان یکی از آنها تنظیم دامنه ولو با خروجی سنسور و یکی دیگر از طبقات برای تقویت به کار می رود. خروجی این مدار واسط به آمپرمتر در اتاق کنترل یا در حالت کار اتوماتیک ولو به مدار کنترل وارد می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):