برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دانش فنی و ساخت بتون های نسوز ضدترشوندگی با مذاب آلومینیومگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مواد و سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

با توجه به اینکه فلز آلومینیوم فلزی استراتژیک است و در برنامه 20 ساله کشور توجه خاصی به آن شده است متاسفانه با بررسی های به عمل آمده در کوره های ذوب آلومینیوم به دلیل عدم وجود بتونی مناسب هنوز از آجر های آلومینی استفاده می شود که این امر موجب کاهش عمر نسوزها می شود. در طرح حاضر بتونی طراحی می گردد که قابلیت جایگزینی در کف و دیواره های کوره را داشته و خاصیت ضدترشوندگی آن با مذاب آلومینیوم، مانع نفوذ مذاب درون جداره نسوز و تخریب آن شده است.
در این تحقیق ابتدا مطالعات کتابخانه ای در خصوص رفتار مذاب آلومینیوم با نسوزها و تاثیر افزودنی ها در کاهش خوردگی انجام شد و پس از یافتن فرمولاسیون مناسب بتن با استفاده از افزودنی های ضدترشوندگی به بتن از اکسیداسیون فلز آلومینیوم جلوگیری شد در پایان تست های اندازه گیری میزان خوردگی و استحکام مکانیکی بر نمونه های ساخته شده انجام شد.
با استفاده از افزودنی های اکسید باریم، کربنات باریم و سیلیکون کار باید میزان خوردگی نسوز تا حد زیادی کاهش یافت. این نسوزها را به طور گسترده در صنعت آلومینیوم سازی می توان استفاده کرد. دانش فنی ساخت در این پروژه تدوین شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):