برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری کنترل ساعات حضور و غیابگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1370

کارفرما: کارخانجات صنایع دفاع شاهین شهر

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است. همچنین بر اساس نتایج این طرح تولید انبوه در دست انجام می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از طراحی این سیستم، جایگزین کردن دستگاه های کارت زنی قدیمی الکترومکانیکی با سیستم کارت زنی تمام کامپیوتری است که عمل جمع آوری و پردازش اطلاعات را با سهولت بیش تری انجام می دهد. این سیستم قادر است با استفاده از اطلاعات دریات شده از ایستگاه های کارت زنی و ترمینال کامپیوتر، کلیه عملیات ورود، خروج، ماموریت، مرخص و … پرسنل را ذخیره کرده و سپس آن ها را در فایل های مناسبی برای تهیه بایگانی سوابق افراد و نیز تهیه لیست های حقوق نگهداری نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):