برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین الگوی نفوذ مذاب فلزات و اندازه گیری آن درون بدنه های نسوز با استفاده از اشعه Xگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مواد و سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از پروژه گزارش مکتوب تهیه و تحویل کارفرما داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

یکی از راه های بالا بردن کیفیت نسوز، بررسی نسوز های کارکرده (باطله) و بررسی اتفاقات رخ داده است که با شناسایی مکانیزم فرسایش می توان برای کاهش و به حداقل رساندن فرسایش ارائه طریق نمود. با استفاده از اشعه ایکس می توان این مکانیزم را بررسی کرد.
در این طرح، نسوز باطله کارکرده از کوره ذوب خارج شده در سایز مشخص برش داده شد (قابل حمل باشد)، سپس با تنظیم زمان، شدت جریان و سرعت دیافراگم، قدرت اشعه تنظیم شده و از نمونه عبور داده شد. برای هر نوع نسوز و هر نوع فلزی نیاز به شدت اشعه و سایر پارامتر های مربوطه خاص می باشد که با به دست آمدن هر یک می توان میزان نفوذ دقیق و الگوی کلی و تقابل مذاب با نسوز را مشخص کرد. در قدم بعدی با تهیه تصویر از چپ، راست و بالای نمونه می توان پرسپکتیو و الگوی سه بعدی نفوذ درون نمونه را نیز تا حدودی مشخص نمود و با توجه به نتایج به دست آمده از رنگ تصویر که موید نوع ترکیب است مکانیزم عمده فرسایش را به طور کلی مشخص نمود.
این روش از نظر هزینه احتیاج به نمونه سازی، پوشش دهی و هزینه های گزاف میکروسکوپ الکترونی یا پلاریزان ندارد و تنها هزینه ای در حد یک تصویربرداری پزشکی را داراست. از نظر زمانی نیز پس از اخذ نسوز باطله در مدت زمانی چند دقیقه ای می توان عمق دقیق نفوذ را تعیین نموده و الگوی کلی نفوذ را نیز ارائه کرد و به این ترتیب با صرف کمترین هزینه و در مدت زمان کوتاهی می توان مکانیزم فرسایش را بررسی کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):