برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه بانک اطلاعاتی مستندات کامل طرح های اکتشافی، پژوهشی، طرح های بهره برداری در بخش های معدنی مربوط به وزارت صنایع و معادنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: فرآوری مواد معدنی

پژوهشگران: 
رحیمی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: وزارت صنایع و معادن (طرح تاوا)

خروجی طرح: 

تهیه یک نرم افزار بانک اطلاعاتی


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

هدف از انجام طرح ایجاد یک بانک اطلاعاتی از طرح های پژوهشی، اکتشاف، تجهیز و ... در حیطه مهندسی معدن می باشد که این بانک می تواند به عنوان یک مرجع برای استعلام در خصوص طرح هایی که از این پس به مراکز حمایت کننده طرح های پژوهشی ارسال می شود مورد استفاده قرار گیرد. (در این مورد که طرح ارسالی تاکنون انجام شده است یا انجام نشده است)
در انجام این طرح، ابتدا مکاتبات اولیه با مراکز مختلف تحت نظر وزارت صنایع و معادن و شرکت های بزرگ معدنی انجام شد و در مرحله بعد با مراجعه حضوری به تمام این مراکز اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. مراحل انجام طرح به قرار زیر است: 1ـ گردآوری اطلاعات با مکاتبه و مراجعه حضوری به مراکز تحقیقاتی مرتبط 2ـ سامان دادن اطلاعات و ورود اطلاعات به فرم های آماده شده و نهایتا نرم افزار 3ـ ارائه گزارش نهایی مکتوب به همراه اطلاعات گردآوری شده
تسریع در روند تصویب طرح های پژوهشی، صرفه جویی در وقت تعریف کنندگان طرح های پژوهشی (اساتید، دانشجویان و ...)، صرفه جویی در وقت داوران بررسی کننده طرح ها و مراکز حمایت کننده از طرح های پژوهشی، ایجاد یک بانک اطلاعات قوی و به روز و مشخص شدن میزان سرمایه گذاری دولت در زمینه موضوع طرح و نیز استفاده از اطلاعات این بانک برای برنامه ریزی آتی وزارت صنایع و معادن، معرفی بانک اطلاعات ایجاد شده به بخشی مرتبط با علوم معدن مانند دانشگاه ها، مزاکز تحقیقاتی، شرکتی بزرگ معدنی و ... و نیز استعلام از این بانک برای طرح های جدیدی که جهت تصویب به مراکز مختلف پژوهشی ارسال می گردد. از نتایج این طرح بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):