برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی Program Assessment ادغام خدمات پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پستان در شبکه ارائه خدمات بهداشتیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بهداشت مادر و کودک

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1379

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

در سال 1376 معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران، برنامه غربالگری جمعیتی (Population based mass screening) برای تشخیص زودرس سرطان پستان ازطریق معاینه بالینی پستان را به صورت پایلوت در کشور آغازکردند. گروه موردبررسی در این مطالعه شامل زنان 30 سال و بالاتر بود. فواصل غربالگری یکساله بوده و طول مدت اجرای مطالعه پایلوت، چهار سال تعیین شده بود که بدین ترتیب چهار دوره غربالگری را شامل می شد. مناطق پایلوت شامل سه شهرستان شهرکرد، مبارکه ولنجان بود. علت این گزینش، تصوری بود که مجریان طرح درباره بالابودن پوشش رابطین در شهرهای این مناطق داشتند. این بررسی در سیستم شبکه بهداشتی درمانی این مناطق و با هدف بررسی امکان ادغام این برنامه در سیستم شبکه اجراشد. طبق این برنامه، جمعیت هدف توسط بهورز/ کاردان (سطح اول ارجاع) معاینه شده و موارد مشکوک ازسطح اول به سطح دوم (پزشک عمومی) و از سطح دوم به سطح سوم (پزشک جراح) ارجاع شده است. توصیه به خودآزمایی پستان نیز از وظایف سطح اول بوده است.پزشکان عمومی موظف بوده اند برای تمامی موارد توده دار (Fine Needle Aspiration) FMA انجام دهند.
پس از اتمام دو دوره غربالگری (دو سال پس از شروع برنامه) نیاز به ارزیابی برنامه پایلوت مطرح شد. هدف کلی دراین ارزیابی، شامل اندازه گیری شاخص های ارزشیابی برنامه بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):