برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش میزان رضایت ارباب رجوع از دستگاه های دولتی استان سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
کریمیان علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

ارزیابی کارآیی سازمان ها (به ویژه دولتی)، در جهت جلب رضایت مردم بخش اساسی از برنامه هر سازمانی را تشکیل می دهد که مسوولین هر سازمان در پی رسیدن به آن هستند. تفکر کارآمد نمودن نظام اداری کشور و پیاده سازی طرح تکریم ارباب رجوع، هدف اصلی به حساب می آید. هدف از اجرای این طرح ایجاد ساز و کارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب و موثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی ارباب رجوع در دستگاه های دولتی است.
در طرح مذکور 74 دستگاه دولتی در سطح استان مد نظر قرار گرفته که پس از نمونه گیری و تعیین درصد نمونه های هر دستگاه از کل نمونه، کار تکمیل فرم ها از طریق مصاحبه حضوری به صورت تصادفی، از ارباب رجوعان دستگاه های استان انجام شد که در نهایت قریب به 9000 برگ توسط تیم های جمع آوری اطلاعات تکمیل شد.
بعد از جمع آوری اطلاعات نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی داده های جمع آوری شده و ورود اطلاعات به نرم افزار های آماری، اقدام لازم صورت گرفت و پس از تجزیه و تحلیل نتایج نهایی در مجموعه 7 جلدی به چاپ رسید. در این نتایج میزان عملکرد هر یک از دستگاه ها و رتبه آنان در سطح استان مشخص و اعلام گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):